Kultura


Vyšehrad poskytuje návštěvníkům jedno z nejkrásnějších panoramat staré Evropy, klidné zastavení a odpočinek v parcích, podněcuje pozitivní naladění pro kulturní a duchovní záležitosti. V letních měsící nabízí Vyšehrad velice pestrý kulturní program. Můžeme si zde zpříjemnit večer při divadelním nebo hudebním vystoupení.

Vyšehrad

vysehrad-12 (120x80)
Vyšehrad je historické opevnění na skále nad pravým břehem řeky Vltavy, ke kterému se váže mnoho pověstí.

Botanická zahrada

Ne  bot (120x74)
Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy má rozlohu 3,5 ha.

Podskalská celnice na Výtoni

Ne - celnice (117x90)
Budova bývalé celnice na Výtoni, čp. 412 na dnešním Rašínově nábřeží.

Emauzské opatství

Ne -Emauzy_4 (120x90)
Emauzské opatství je jedním z klenotů v hlavním městě Praha.

Čokoládový dům

Ne - cokol (94x90)
Muzeum zabývající se sběrem, uchováváním a prezentace čokolády.

Mapa okolí

Genius loci

Vyšehrad, jedna z nejpůsobivějších památek celé Prahy, ačkoliv je zdejší pevnost o pár let mladší, nežli Pražský hrad, její energie je tak silná, že se Hradu snadno vyrovná. Genius loci této památky způsobil, že toto místo stále přitahuje lidi, ačkoliv vlastně ani nevědí, co je na něm tak magické.

Genius loci Genius Loci

Služby v okolí

V okolí domu veškerá občanská vybavenost. Školy, školky, pošta, banky, lékaři, lékarny, obchody, hospůdky, kavárny, tělocvičny.

Neklanova ulice Služby v okolí

Byty na prodej

V součastné době probíhá kompletní rekonstrukce celého domu se snahou zachovat původní prvky domu (nová střecha, výstavba výtahu, stoupačky, fasáda).

Byty na prodej Byty na prodej

Neklanova 22, Praha 2
Slogany

... v bytě, který připravíme podle vašeho přání